Trang chủ / Hướng dẫn nâng cấp phần mềm cho xe

Hướng dẫn nâng cấp phần mềm cho xe

Chúng tôi chủ động cập nhật và/ hoặc hướng dẫn quý khách hàng thuê xe cập nhật ngay phần mềm mỗi khi có sự thay đổi hoặc nâng cấp mới từ hãng sản xuất. Việc cập nhật và sử dụng những tính năng mới ưu việt giúp ích cho việc vận hành xe an toàn và tiện lợi.