Trang chủ / Hồ sơ hợp tác

Hồ sơ hợp tác

Cá nhân sở hữu xe

Là cá nhân có xe muốn tham gia vào hệ thống VDOTransport (bạn đang sở hữu xe ô tô hoặc có dự định đầu tư mua xe ô tô loại 5 chỗ, 7 chỗ, 9 chỗ, 16 chỗ muốn trở thành đối tác của VDOTransport và cùng phát triển kinh doanh)

Để lái xe với VDOTransport, xe của bạn phải được sản xuất năm 2016 hoặc mới hơn và khoang xe đáp ứng số chỗ ngồi thoải mái cho 4 đến 16 hành khách

Vui lòng tải giấy tờ của bạn đảm bảo rằng chúng tôi có thể dễ dàng đọc tất cả các thông tin chi tiết

a. Bằng lái xe B2 trở lên còn thời hạn hiệu lực

b. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú)

c. Giấy xác nhận nhân sự có chứng nhận của công an xã, phường (nơi cư trú)

d. Giấy khám sức khỏe dành cho lái xe

e. Giấy khai sinh

f. Sổ hộ khẩu

g. Chứng minh nhân dân (CMND)

h. Đăng ký xe ô tô, giấy biên nhận thế chấp còn hiệu lực

i. Đăng kiểm xe ô tô

j. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba (bắt buộc)

k. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe (tự nguyện, nếu có)

l. Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới (tự nguyện, nếu có)

m. Bảo hiểm người ngồi trên xe và tai nạn lái phụ xe (tự nguyện, nếu có)

n. Phù hiệu xe hợp đồng

Bạn đang sở hữu xe hoặc muốn đầu tư xe và bắt đầu kinh doanh ?

Sở hữu xe và lái xe với VDOTransport

Bạn muốn tự kinh doanh và trực tiếp lái xe với VDOTransport, hãy liên hệ đến chúng tôi để được tư vấn hợp tác và bắt đầu kinh doanh Hồ sơ bao gồm: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j,n

Sở hữu xe và cho thuê xe

Chúng tôi sẽ giúp kết nối với đối tác – tài xế cần thuê xe để lái với VDOTransport, hãy liên hệ đến chúng tôi để được tư vấn hợp tác và bắt đầu kinh doanh Hồ sơ bao gồm: h, i, j,n

Sở hữu xe và thuê lái xe

Bạn tìm tuyển thuê lái xe và bắt đầu kinh doanh xe tham gia hệ thống VDOTransport, hãy liên hệ đến chúng tôi để được tư vấn hợp tác và bắt đầu kinh doanh Hồ sơ bao gồm: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j,n

Doanh nghiệp vận tải

Là doanh nghiệp vận tải có xe muốn tham gia vào hệ thống VDOTransport (doanh nghiệp bạn đang sở hữu xe ô tô hoặc có dự định đầu tư mua xe ô tô loại 5 chỗ, 7 chỗ, 9 chỗ, 16 chỗ muốn trở thành đối tác của VDOTransport và cùng phát triển kinh doanh).

Tài xế của doanh nghiệp bạn (nếu có) phải đáp ứng các yêu cầu nhất định về độ tuổi, kinh nghiệm lái xe để được xem xét lái xe trên nền tảng VDOTransport. Để lái xe với VDOTransport, xe của bạn phải được sản xuất năm 2016 hoặc mới hơn và khoang xe đáp ứng số chỗ ngồi thoải mái cho 4 đến 16 hành khách Vui lòng tải giấy tờ của bạn đảm bảo rằng chúng tôi có thể dễ dàng đọc tất cả các thông tin chi tiết

a. Danh sách xe ô tô (chi tiết loại xe, hãng xe, số chỗ ngồi)

b. Bằng lái xe B2 trở lên còn thời hạn hiệu lực (kèm theo danh sách lái xe)

c. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của lái xe)

d. Giấy xác nhận nhân sự có chứng nhận của công an xã, phường (nơi cư trú của lái xe)

e. Giấy khám sức khỏe dành cho lái xe

f. Giấy khai sinh của lái xe g. Sổ hộ khẩu của lái xe

h. Chứng minh nhân dân (CMND) của lái xe

i. Đăng ký xe ô tô, giấy biên nhận thế chấp còn hiệu lực

j. Đăng kiểm xe ô tô

k. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba (bắt buộc)

l. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe (tự nguyện, nếu có)

m. Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới (tự nguyện, nếu có)

n. Bảo hiểm người ngồi trên xe và tai nạn lái phụ xe (tự nguyện, nếu có)

o. Phù hiệu xe hợp đồng

p. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Bạn đang sở hữu xe hoặc muốn đầu tư xe và bắt đầu kinh doanh ?

Sở hữu xe và cho thuê xe

Chúng tôi sẽ giúp kết nối với đối tác – tài xế cần thuê xe để lái với VDOTransport, hãy liên hệ đến chúng tôi để được tư vấn hợp tác và bắt đầu kinh doanh Hồ sơ bao gồm: a, i, j, k, o, p

Sở hữu xe và thuê lái xe

Bạn tìm tuyển thuê lái xe và bắt đầu kinh doanh xe tham gia hệ thống VDOTransport, hãy liên hệ đến chúng tôi để được tư vấn hợp tác và bắt đầu kinh doanh Hồ sơ bao gồm: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j,k, o, p

Đối tác đăng ký chủ xe VDOCar

Là doanh nghiệp vận tải có xe muốn tham gia vào hệ thống VDOTransport (doanh nghiệp bạn đang sở hữu xe ô tô hoặc có dự định đầu tư mua xe ô tô loại 5 chỗ, 7 chỗ, 9 chỗ, 16 chỗ muốn trở thành đối tác của VDOTransport và cùng phát triển kinh doanh).

Tài xế của doanh nghiệp bạn (nếu có) phải đáp ứng các yêu cầu nhất định về độ tuổi, kinh nghiệm lái xe để được xem xét lái xe trên nền tảng VDOTransport. Để lái xe với VDOTransport, xe của bạn phải được sản xuất năm 2016 hoặc mới hơn và khoang xe đáp ứng số chỗ ngồi thoải mái cho 4 đến 16 hành khách Vui lòng tải giấy tờ của bạn đảm bảo rằng chúng tôi có thể dễ dàng đọc tất cả các thông tin chi tiết

a. Danh sách xe ô tô (chi tiết loại xe, hãng xe, số chỗ ngồi)

b. Bằng lái xe B2 trở lên còn thời hạn hiệu lực (kèm theo danh sách lái xe)

c. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của lái xe)

d. Giấy xác nhận nhân sự có chứng nhận của công an xã, phường (nơi cư trú của lái xe)

e. Giấy khám sức khỏe dành cho lái xe

f. Giấy khai sinh của lái xe g. Sổ hộ khẩu của lái xe

h. Chứng minh nhân dân (CMND) của lái xe

i. Đăng ký xe ô tô, giấy biên nhận thế chấp còn hiệu lực

j. Đăng kiểm xe ô tô

k. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba (bắt buộc)

l. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe (tự nguyện, nếu có)

m. Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới (tự nguyện, nếu có)

n. Bảo hiểm người ngồi trên xe và tai nạn lái phụ xe (tự nguyện, nếu có)

o. Phù hiệu xe hợp đồng

p. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Bạn muốn đầu tư xe – đăng ký chủ xe VDOCar và bắt đầu kinh doanh ? ?

Cá nhân đầu tư và lái xe với VDOTransport

Bạn muốn tự kinh doanh và trực tiếp lái xe với VDOTransport, hãy liên hệ đến chúng tôi để được tư vấn hợp tác và bắt đầu kinh doanh Hồ sơ bao gồm: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j,n

Doanh nghiệp đầu tư và cho thuê xe

Chúng tôi sẽ giúp kết nối với đối tác – tài xế cần thuê xe để lái với VDOTransport, hãy liên hệ đến chúng tôi để được tư vấn hợp tác và bắt đầu kinh doanh Hồ sơ bao gồm: h, i, j,n, o

Cá nhân, doanh nghiệp đầu tư và thuê lái xe

Bạn tìm tuyển thuê lái xe và bắt đầu kinh doanh xe tham gia hệ thống VDOTransport, hãy liên hệ đến chúng tôi để được tư vấn hợp tác và bắt đầu kinh doanh Hồ sơ bao gồm: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j,n, o

Thuê xe

Bạn chưa có xe và bạn là một tài xế muốn có xe để lái với VDOTransport, chúng tôi sẽ kết nối bạn với chủ xe cần cho thuê giúp bạn có thể lựa chọn được chiếc xe mà mình mong muốn thuê để bắt đầu kinh doanh và lái xe với VDOTransport

Vui lòng tải giấy tờ của bạn đảm bảo rằng chúng tôi có thể dễ dàng đọc tất cả các thông tin chi tiết

a. Đơn xin việc

b. Bằng lái xe B2 trở lên còn thời hạn hiệu lực (kèm theo danh sách lái xe)

c. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của lái xe)

d. Giấy xác nhận nhân sự có chứng nhận của công an xã, phường (nơi cư trú của lái xe)

e. Giấy khám sức khỏe dành cho lái xe

f. Giấy khai sinh của lái xe

g. Sổ hộ khẩu của lái xe

h. Chứng minh nhân dân (CMND) của lái xe

i. Đăng ký xe ô tô, giấy biên nhận thế chấp còn hiệu lực

j. Đăng kiểm xe ô tô

k. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba (bắt buộc)

l. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe (tự nguyện, nếu có)

m. Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới (tự nguyện, nếu có)

n. Bảo hiểm người ngồi trên xe và tai nạn lái phụ xe (tự nguyện, nếu có)

o. Phù hiệu xe hợp đồng

Trở thành tài xế

Là cá nhân muốn trở thành tài xế lái xe cho VDOTransport (bạn có giấy phép lái xe B2 trở lên còn hiệu lực nhưng không sở hữu xe và bạn cần một chiếc xe ô tô để lái xe với VDOTransport) Vui lòng tải giấy tờ của bạn đảm bảo rằng chúng tôi có thể dễ dàng đọc tất cả các thông tin chi tiết

a. Đơn xin việc

b. Bằng lái xe B2 trở lên còn thời hạn hiệu lực

c. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú)

d. Giấy xác nhận nhân sự có chứng nhận của công an xã, phường (nơi cư trú)

e. Giấy khám sức khỏe dành cho lái xe

f. Giấy khai sinh

g. Sổ hộ khẩu

h. Chứng minh nhân dân (CMND)

Hãng xe

Là doanh nghiệp xuất nhập khẩu, sản xuất, phân phối, đại diện các hãng xe ô tô tại Việt Nam hợp tác cùng VDOTransport giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và bán hàng và/ hoặc doanh nghiệp bạn đang có xe muốn tham gia vào hệ thống VDOTransport (doanh nghiệp bạn đang sở hữu xe ô tô hoặc có dự định đầu tư mua xe ô tô loại 5 chỗ, 7 chỗ, 9 chỗ, 16 chỗ muốn trở thành đối tác của VDOTransport và cùng phát triển kinh doanh)

Để lái xe với VDOTransport, xe của doanh nghiệp bạn phải được sản xuất năm 2016 hoặc mới hơn và khoang xe đáp ứng số chỗ ngồi thoải mái cho 4 đến 16 hành khách. Tài xế của doanh nghiệp bạn (nếu có) phải đáp ứng các yêu cầu nhất định về độ tuổi, kinh nghiệm lái xe để được xem xét lái xe trên nền tảng VDOTransport.

Vui lòng liên hệ đến chúng tôi để được tư vấn hợp tác và bắt đầu kinh doanh

Hình thức khác

Là cá nhân, doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, sản xuất, phân phối, đại diện các hãng xe ô tô tại Việt Nam có ý tưởng hợp tác, hình thức hợp tác, đối tượng khách hàng, loại dịch vụ thuê xe khác xin vui lòng gửi thông tin về VDOTransport.

Để lái xe với VDOTransport, xe của bạn phải được sản xuất năm 2016 hoặc mới hơn và khoang xe đáp ứng số chỗ ngồi thoải mái cho 4 đến 16 hành khách.

Tài xế lái xe phải đáp ứng các yêu cầu nhất định về độ tuổi, kinh nghiệm lái xe để được xem xét lái xe trên nền tảng VDOTransport. Vui lòng liên hệ đến chúng tôi để được tư vấn hợp tác và bắt đầu kinh doanh