Đăng ký lái thử

Bạn có thể đăng ký tại các đại lý VDO-transport trên toàn quốc. Điền vào mẫu dưới đây và gửi yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để xác nhận ngày và thời gian đăng ký lái thử của bạn (xem danh sách đại lý tại đây).

THÔNG TIN XE
Xe đã chọn: BMW 320i GT

THÔNG TIN liên hệ