Trang chủ / Chính sách và quy định chung

Chính sách và quy định chung

Chính sách và quy định chung

Khi Quý khách truy cập vào webite của chúng tôi có nghĩa là Quý khách đồng ý với các điều khoản được nêu trên website. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào, và các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên webite mà không cần thông báo trước. Quý khách vui lòng thường xuyên kiểm tra để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

VDOTransport cũng có thể đưa ra những cải tiến hoặc thay đổi trong các sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình được mô tả trên trang thông tin điện tử này vào bất kỳ lúc nào mà không báo trước. Chúng tôi sẽ đăng tải những thay đổi đó lên trang thông tin điện tử để người sử dụng luôn nhận thức những thông tin chúng tôi thu thập, cách thức chúng tôi sử dụng những thông tin đó và những trường hợp mà chúng tôi tiết lộ những thông tin đó.

Xin vui lòng dành thời gian để đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và VDOTransport như dưới đây. Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng trang thông tin điện tử này, bạn công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các điều chỉnh của những điều khoản này.

 

Quy định và hình thức thanh toán

Được quy định tại https://vdotransport.com/huong-dan-thanh-toan

 

Chính sách vận chuyển/giao nhận

Phạm vi điều chỉnh: Chính sách này quy định những nội dung cơ bản về thủ tục giao nhận xe, vận chuyển hàng hóa giữa VDOTransport và Khách hàng – hành khách.

Đối tượng áp dụng: VDOTransport và Khách hàng mua xe hoặc thuê xe của VDOTransport.

Địa điểm giao – nhận xe: VDOTransport sẽ bàn giao xe cho Khách hàng tại trụ sở VDOTransport trừ trường hợp hợp đồng quy định khác. Khách hàng sẽ nhận xe trực tiếp tại Bộ phận Giao nhận xe của VDOTransport theo sự hướng dẫn của nhân viên tư vấn bán hàng.

Quy trình giao – nhận:

  • Nguyên tắc chung: VDOTransport chỉ giao xe cho đúng người đã thực hiện giao kết hợp đồng với VDOTransport, hoặc người được ủy quyền hợp pháp bởi người này. Việc giao xe cho người được ủy quyền hợp pháp phát sinh hiệu lực pháp lý như giao xe cho chính người giao kết hợp đồng. Trường hợp người được ủy quyền tại thời điểm giao xe không xuất trình được văn bản chứng minh tư cách nhận ủy quyền một cách hợp pháp thì VDOTransport có quyền từ chối giao xe và thông báo cho người giao kết hợp đồng việc giao xe không thành công. Trong mọi trường hợp VDOTransport sẽ bàn giao xe cho Khách hàng theo đúng địa điểm được đề cập tại Hợp đồng.
  • Trước khi tiến hành bàn giao xe nhân viên tư vấn bán hàng của VDOTransport sẽ liên hệ trước với Khách hàng để xác nhận lại thời gian, địa điểm bàn giao xe và hướng dẫn Khách hàng chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết khi nhận bàn giao xe. Các chi phí phát sinh liên quan đến việc giao xe ngoài hệ thống các điểm giao dịch của VDOTransport sẽ được xác định theo quy định cụ thể tại Hợp đồng giữa VDOTransport và Khách hàng.
  • Tại thời điểm bàn giao – nhận xe, Khách hàng vui lòng trực tiếp kiểm tra kỹ về chủng loại, số lượng, tình trạng xe, các phụ kiện kèm theo và/hoặc những vật dụng khuyến mại khác (nếu có) để đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế giao nhận với thỏa thuận của các Bên tại Hợp đồng.
  • Nhân viên tư vấn bán hàng khi thực hiện thủ tục bàn giao xe sẽ lập “Biên bản nghiệm thu và bàn giao xe (“Biên bản”)” trong đó thể hiện tình trạng xe lúc giao và những phụ kiện đi kèm (nếu có). Khách hàng vui lòng kiểm tra nội dung Biên bản được ghi nhận theo đúng thực tế giao nhận. Biên bản sẽ được lập tối thiểu là 02 bản và trong mọi trường hợp Khách hàng sẽ luôn được nhận một bản gốc của Biên bản nghiệm thu và bàn giao xe.
  • Việc xác nhận vào Biên bản là sự xác nhận VDOTransport đã giao xe và Khách hàng đã nhận xe đúng, đủ và đảm bảo chất lượng như thỏa thuận theo quy định trong Hợp đồng. Trách nhiệm của VDOTransport sau thời điểm các Bên xác nhận Biên bản sẽ được thực hiện theo quy định về bảo hành.

Thời gian giao xe

  • Thời gian giao xe theo quy định cụ thể tại hợp đồng.
  • Trong thời gian chờ đợi nhận xe, Khách hàng có bất cứ thắc mắc gì về việc bàn giao xe xin vui lòng liên hệ đến VDOTransport để nhân viên của chúng tôi có thể trợ giúp cho Khách hàng.

Vận chuyển hàng hóa

  • Trong mọi trường hợp, VDO Transport từ chối và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc vận chuyển hàng hóa của khách hàng – hành khách mang theo người hoặc đóng gói hàng gửi lên xe hoặc ký gửi xe để vận chuyển lưu hành là những loại hàng hóa thuộc danh mục “ hàng cấm” gồm hàng hóa cấm kinh doanh; hàng hóa cấm sản xuất, cấm lưu hành, cấm vận chuyển, cấm sử dụng; hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 185/2013/NĐ-CP; Nghị định sô 124/2015/NĐ-CP và các vi phạm pháp luật liên quan hiện hành khác của hành khách – khách hàng.
  • Khách hàng – hành khách hiểu và phải tự chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và phí tổn phát sinh do các vi phạm về hàng hóa bị cấm nêu trên (nếu có).
  • Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại và hậu quả phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, việc vận chuyển hàng hóa hoặc các thiệt hại vô hình khác).

 

Chính sách bảo hành và bảo dưỡng

Được quy định tại https://vdotransport.com/chinh-sach-bao-hanh-bao-duong

 

Chính sách đổi/ trả hàng và hoàn tiền

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền sẽ được thực hiện theo chính sách bảo hành từ nhà sản xuất đối với từng thương hiệu – hãng xe ô tô mà VDOTransport phân phối, cung cấp và cho thuê.

 

Chính sách bảo mật thông tin

Được quy định tại https://vdotransport.com/chinh-sach-bao-mat-thong-tin

 

Một số miễn trừ trách nhiệm nhất định

Trách nhiệm thông tin

Thông tin trên trang thông tin điện tử này do VDOTransport cung cấp và hoàn toàn hợp pháp. VDOTransport luôn cố gắng cập nhật và cung cấp tới bạn các thông tin chính xác nhất. Tuy nhiên, trong quá trình cung cấp thông tin, trang thông tin điện tử này có thể chứa những sai sót kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy, do đó, thông tin trên trang thông tin điện tử này không được hứa hẹn hoặc đảm bảo là chính xác, cập nhật hoặc hoàn chỉnh. Trong mọi trường hợp, VDOTransport không chịu trách nhiệm đối với bên nào về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, trực tiếp, ám chỉ, đặc biệt, mang tính cảnh cáo hoặc mang tính hậu quả ở bất kỳ thể loại nào và vì bất kỳ lý do nào liên quan đến hoặc phát sinh từ trang thông tin điện tử này hoặc việc sử dụng trang thông tin điện tử này, hoặc của bất kỳ trang thông tin điện tử nào hoặc tài nguyên nào được liên kết với, được tham chiếu đến hoặc được truy cập thông qua trang thông tin điện tử này, hoặc đối với việc sử dụng hay tải xuống, hay truy cập vào bất kỳ tài liệu, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào kể cả khi VDOTransport khuyến nghị rõ ràng về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy.

Các liên kết khác

Trang thông tin điện tử này có thể có những đường liên kết với các trang thông tin điện tử khác. VDOTransport cung cấp những kết nối này nhằm thuận tiện hơn cho bạn và điều đó không có nghĩa là VDOTransport chịu trách nhiệm cho các trang kết nối này hay trang thông tin điện tử nay dưới quyền kiểm soát của VDOTransport.

Xin vui lòng biết rằng VDOTransport không chịu trách nhiệm thực hiện hay các quy định về quyền riêng tư hay nội dung hoặc các quy định về bảo mật đối với những trang thông tin điện tử đó. Quyền sử dụng của bạn đối với các liên kết và ứng dụng tùy thuộc vào chính sách riêng của các trang kết nối hay trang thông tin điện tử đó. Do vậy, Chúng tôi khuyến khích người sử dụng tìm hiểu chính sách về quyền riêng tư, hướng dẫn bảo mật cũng như các nội dung của các trang kết nối hay trang thông tin điện tử này trước khi sử dụng liên kết hoặc ứng dụng đó.